Follow

D&D Beyond Svenska - 07.01.2019

Hej,

Vi kontaktar dig igen för att påminna om att Curse Media kommer att gå samman med Fandom. Våra register visar att du är en aktiv prenumerant på någon av våra tjänster, eller att du har gjort köp på D&D Beyond. Med anledning av detta kontaktar vi dig för att säkerställa att din åtkomst till våra sidor och tjänster inte avbryts eller störs i samband med sammanslagningen.

För att du ska kunna fortsätta använda Curse Media efter sammanslagningen, ber vi om ditt samtycke till att överföra dina kontovillkor och personuppgifter kopplade till ditt användarkonto hos Fandom i den utsträckning det relaterar till Curse Media. Du kommer inte längre att ha tillgång till ditt användarkonto på Curse Medias sidor/tjänster efter sammanslagningen, såvida inte du lämnar ditt samtycke. Du kan lämna ditt samtycke genom länken nedan, eller så kan du läsa mer om detta genom att klicka här (eller på länken nedan på ditt språk). Ditt samtycke påverkar inte din nuvarande relation med Twitch vad avser andra Twitch-tjänster.

[Vänligen klicka på länken/knappen som skickas till din email.]

Mer information: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Svenska, Polski, Nederlands

Om du inte samtycker till överföringen senast vid datumet för sammanslagningen kommer du att erhålla en återbetalning med det belopp som motsvarar de berörda tjänster som vi ännu inte har levererat till dig, och du kommer inte längre att ha tillgång till ditt användarkonto förrän du lämnat ditt samtycke. Icke-prenumerationsbaserade köp på Dungeons and Dragons Beyond (t.ex. spelböcker) kommer att vara tillgängliga via ditt användarkonto kort efter att du har lämnat ditt samtycke till överföringen av uppgifterna.

Vi arbetar hårt för att säkerställa att användarupplevelsen blir så smidig som möjligt, samtidigt som vi tillhandahåller meningsfulla och lämpliga valmöjligheter gällande behandlingen av dina personuppgifter. Vi uppskattar ditt samarbete och om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.

Curse Media

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Can't find the answer you're looking for? Submit a ticket!
Powered by Zendesk