Follow

Svenska - 07.01.2019

Hej,

Vi kontaktar dig igen för att påminna om att Curse Media kommer att gå samman med Fandom. Vi har tidigare kontaktat dig för att be om ditt samtycke till att överföra dina kontovillkor och personuppgifter kopplade till ditt användarkonto hos Fandom och skickar detta mail som en påminnelse för att säkerställa att du kan fortsätta få tillgång till våra sidor utan avbrott.

För att du ska kunna fortsätta använda Curse Media efter sammanslagningen, ber vi om ditt samtycke till att överföra dina kontovillkor och personuppgifter kopplade till ditt användarkonto hos Fandom i den utsträckning det relaterar till Curse Media. Du kommer inte längre att ha tillgång till ditt användarkonto på Curse Medias sidor/tjänster efter sammanslagningen, såvida inte du lämnar ditt samtycke. Du kan lämna ditt samtycke genom länken nedan, eller så kan du läsa mer om detta genom att klicka här (eller på länken nedan på ditt språk). Ditt samtycke påverkar inte din nuvarande relation med Twitch vad avser andra Twitch-tjänster.

Vi uppskattar ditt engagemang i vår gemenskap och vi hoppas att du vill göra oss sällskap i detta spännande nya kapitel.

[Vänligen klicka på länken/knappen som skickas till din email.]

Mer information: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Svenska, Polski, Nederlands

Curse Media

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Can't find the answer you're looking for? Submit a ticket!
Powered by Zendesk