Follow

Curse Media i Fandom łączą siły!

Mamy przyjemność ogłosić, że Curse Media dołączy do zespołu Fandom.

Abyś mógł nadal czerpać radość z korzystania z Curse Media po zmianie, musimy przekazać Fandom warunki Twojego konta oraz dane osobowe związane z Twoim kontem. W związku z tą transakcją zwracamy się do użytkowników zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o wyrażenie zgody na przekazanie Fandom ich danych osobowych i warunków konta, w zakresie, w jakim dotyczą one Curse Media. Jeśli jesteś mieszkańcem EOG i chcesz wyrazić zgodę, odwiedź swoją ulubioną stronę Curse Media, taką jak na przykład D&D Beyond, Gamepedia, Futhead lub Muthead i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie. Dodatkowe informacje dotyczące proponowanego przekazania warunków i  danych są dostępne poniżej.

Jakie mam możliwości?

Ponieważ zwracamy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie warunków Twojego konta i związanych z nim danych osobowych, możesz zdecydować się na wyrażenie zgody lub możesz odmówić jej wyrażenia. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi skutków każdego z tych wyborów. Jeśli wyrazisz zgodę i będziesz chciał cofnąć tę decyzję przed dokonaniem transferu, prosimy o kontakt z nami. Podkreślamy, że po tej zmianie nie będziesz mógł uzyskać dostępu do swojego konta na stronach/ w usługach Curse Media, chyba że wyrazisz zgodę na przeniesienie Twojego konta i danych.

Jaki to będzie miało na mnie wpływ?

Pracujemy intensywnie nad zminimalizowaniem wpływu na naszych użytkowników. Jeśli zdecydujesz się na wyrażenie zgody przed przeniesieniem stron/usług Curse Media, Twoje konta (i możliwość logowania się za pośrednictwem Twitch) na stronach/ w usługach Curse Media pozostaną niezmienione, a naszym celem jest, aby nie było przerw w dostępie do stron/usług Curse Media.

Jeśli nie wyrazisz zgody przed upływem tego czasu, usuniemy Twoje dane osobowe ze stron/usług, które mają być przeniesione, i pozostawimy bezpieczną kopię w Twitch na określony czas. Oznacza to, że nie będziesz mógł uzyskać dostępu do wymagających logowania części stron/usług Curse Media, dopóki (a) nie udzielisz zgody na przekazanie swoich danych osobowych lub (b) nie utworzysz nowego konta.

Przez ograniczony okres czasu po przeniesieniu stron/usług Curse Media na Fandom, będziesz mógł wyrazić zgodę na przesłanie przez Twitch Twoich danych osobowych do Fandom, który (gdy dane będą kompletne) powinien przywrócić Twoje konto w całości. Więcej szczegółów na ten temat podamy po zakończeniu tego procesu. Gorąco zachęcamy do jak najszybszego wyrażenia zgody, aby uniknąć jakichkolwiek przerw w korzystaniu ze stron Curse Media.

Prawną podstawą zachowania Twoich danych osobowych przez Twitch po zamknięciu transakcji jest realizacja uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie użytkownikom dłuższego okresu czasu na podjęcie decyzji o tym, czy chcą przenieść swoje konto do Fandom, czy nie. Po upływie tego okresu nie będziemy w stanie przekazać Fandom żadnych dalszych danych osobowych dotyczących przeniesionych stron i usług Curse Media i usuniemy takie dane, chyba że uznamy, że mamy podstawy prawne do ich dalszego przetwarzania.

Po wyrażeniu zgody na takie przekazanie danych, przekażemy na Fandom kontrolę nad naszymi stosunkami umownymi z Tobą w zakresie świadczenia usług Curse Media i odpowiednie dane osobowe, a Fandom będzie stroną decydującą o tym, w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane. W ramach swojego zobowiązania do ochrony danych osobowych, Fandom będzie traktował wszelkie Twoje dane, które zostaną przekazane (na przykład informacje o Twoim koncie) w sposób przewidziany w Polityce Prywatności Twitch. Polityka Prywatności Fandom znajduje się tutaj: http://fandom.wikia.com/curseprivacy

Wyrażając zgodę, przyjmujesz do wiadomości, że Fandom będzie jedynym dostawcą stron/usług Curse Media od dnia przeniesienia oraz że zwalniasz Twitch i jego podmioty powiązane z wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem stron/ świadczeniem usług Curse Media. Udzielenie zgody nie będzie miało wpływu na Twoje dotychczasowe stosunki z Twitch w związku z innymi Usługami Twitch. Na przykład, jeśli po przeniesieniu będziesz używać konta Twitch do logowania się do stron/usług Curse Media, korzystanie z Twojego konta Twitch będzie nadal podlegało Warunkom korzystania z serwisu Twitch.

Co zrobić, jeśli mam aktywną subskrypcję lub zakupy na moim koncie?

Jeśli nie wyrazisz zgody na transfer przed datą przeniesienia, otrzymasz proporcjonalny zwrot pieniędzy za wszelkie usługi subskrypcji, których jeszcze Ci nie udostępniliśmy i nie będziesz mógł uzyskać dostępu do swojego konta do czasu wyrażenia zgody. W przypadku zakupów bez subskrypcji w Dungeons i Dragons Beyond (np. podręczniki), zakupy te będą dostępne na Twoim koncie wkrótce po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przekazanie danych.

Co stanie się z moimi postami i edycjami wiki, jeśli nie wyrażę zgody?

Jeśli nie wyrazisz zgody, wszystkie podpisy pod Twoimi publicznymi wpisami i edycja zostaną usunięte i zastąpione tekstem „[Usunięty użytkownik]". Jeśli przywrócisz swoje konto poprzez wyrażenie zgody w ograniczonym okresie czasu, o którym mowa powyżej, naszym celem jest, aby podpisy zostały ponownie dodane i abyś miał swoją kolekcję postów/edycji, tak jak to miało miejsce przed przeniesieniem. Jeśli chciałbyś usunąć określony post w całości, skorzystaj z naszego formularza usuwania danych, a my chętnie Ci w tym pomożemy.

Co się stanie z moimi danymi, jeśli założę nowe konto?

W przypadku kont utworzonych po dacie niniejszego ogłoszenia, przekażemy Twoje dane osobowe do Fandom na innej podstawie prawnej niż zgoda.

Których stron dotyczy przeniesienie?

Wszystkie strony i usługi Curse Media, w tym D&D Beyond, Gamepedia, Futhead i Muthead, zostaną objęte przeniesieniem. Pełna lista stron/usług, których dotyczy przeniesienie, znajduje się poniżej. Dodatkowo, Curse Media prowadzi archiwum niektórych wycofanych stron (np. arenajunkies.com, azurilland.com) w ramach usługi na rzecz społeczności. Archiwa te również zostaną przeniesione.

CurseForge, aplikacja Twitch (poprzednio aplikacja Curse) i Union for Gamers pozostają w Twitch.

Strony i usługi, na które przeniesienie będzie miało wpływ:

 • curse.com
 • aplikacja D&D Beyond
 • dndbeyond.com
 • diablofans.com
 • forums.zybez.net
 • futhead.com
 • www.gamepedia.com i powiązane z nią aplikacje
 • gwentdb.com
 • hearthpwn.com
 • innkeeper.com & aplikacja Innkeeper
 • rozszerzenie Innkeeper Twitch
 • minecraftforum.net
 • mmo-champion.com
 • wowdb.com
 • mtgsalvation.com
 • muthead.com i aplikacja Muthead
 • nbalive.gg
 • playbook.gg
 • siliconera.com
 • strawpoll.me
 • Symthic.com
 • azurilland.com
 • arenajunkies.com
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Can't find the answer you're looking for? Submit a ticket!
Powered by Zendesk