Follow

Curse Media och Fandom går samman!

Det är med stor spänning som vi kan meddela att Curse Media kommer att gå samman med Fandom.

För att du ska kunna fortsätta använda Curse Media efter sammanslagningen behöver vi överföra dina kontovillkor och personuppgifter kopplade till ditt användarkonto hos Fandom. I anslutning till sammanslagningen ber vi om samtycke från användare bosatta inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) att överföra deras personuppgifter och kontovillkor till Fandom i den utsträckning det relaterar till Curse Media. Om du är bosatt inom EES och önskar lämna ditt samtycke, vänligen besök din Curse Media favoritsida som till exempel D&D Beyonde, Gamepedia, Futhead eller Muthead och följ instruktionerna på sidan. Ytterligare information gällande den föreslagna överföringen finns tillgänglig nedan.

Vad har jag för val?

Eftersom vi efterfrågar ditt samtycke till att överföra dina kontovillkor och relaterade personuppgifter, har du möjlighet att välja att lämna ditt samtycke eller att avstå från att lämna ditt samtycke. Vänligen ta del av detaljerna nedan för att se vad respektive val får för konsekvenser. Om du lämnar ditt samtycke och önskar återkalla det innan sammanslagningen, vänligen kontakta oss. Vänligen notera att du inte kommer att ha tillgång till ditt konto på Curse Medias sidor/tjänster efter sammanslagningen såvida inte du lämnar ditt samtycke till oss om att överföra ditt konto och dina uppgifter.

Hur kommer detta att påverka mig?

Vi arbetar hårt för att minimera risken att våra användare kommer påverkas av detta. Om du väljer att lämna ditt samtycke till oss innan Curse Media sidorna/tjänsterna överförs, kommer dina användarkonton (och möjligheten att logga in via Twitch-autentisering) till Curse Media sidorna/tjänsterna att bestå, och det är vårt mål att det inte ska förekomma några avbrott eller störningar i din åtkomst till Curse Media sidorna eller tjänsterna.

Om du inte lämnat oss ditt medgivande inom denna tid, kommer vi att radera dina personuppgifter från sidorna/tjänsterna som ska överföras och lämna en skyddad kopia i Twitch som är tillgänglig under en begränsad tidsperiod. Det betyder att du inte kommer att ha tillgång till de delar av Curse Medias sidor/tjänster som kräver inloggning förrän du antingen (a) lämnar ditt samtycke till att dina personuppgifter överförs, eller (b) skapar ett nytt användarkonto.

Du kommer du ha möjlighet att, under en begränsad tid efter att Curse Media-sidorna/tjänsterna har överförts till Fandom, förse oss med ditt samtycke till att Twitch skickar dina personuppgifter till Fandom som (när det är klart) borde återställa ditt användarkonto i sin helhet. Vi kommer att tillhandahålla mer information om denna process i takt med att den slutförs. Vi uppmuntrar dig att förse oss med ditt samtycke så snart som möjligt för att undvika avbrott och störningar i ditt användande av Curse Media-sidorna.

Den lagliga grunden för Twitch att behålla dina personuppgifter efter att sammanslagningen har genomförts är vårt legitima intresse av att kunna ge användare en förlängd möjlighet att avgöra huruvida de önskar överföra sina konton till Fandom. Efter att denna tidsperiod har löpt ut har vi inte längre möjlighet att överföra några personuppgifter till Fandom relaterade till de Curse Media-sidor och tjänster som har överförts, och vi kommer därför att radera sådana uppgifter såvida inte vi anser att vi har en laglig grund för att fortsätta behandlingen.

När du lämnar ditt samtycke till denna överföring, kommer vi att överföra kontrollen av vår avtalsrelation med dig avseende Curse Media-tjänsterna och de berörda personuppgifterna till Fandom, och Fandom kommer vara den som avgör hur dina personuppgifter behandlas. Som en del av deras åtagande avseende datasäkerhet och integritet, kommer Fandom att behandla alla dina uppgifter som överförs (till exempel användarinformation) i överrensstämmelse med Twitchs Integritetspolicy. Fandoms integritetspolicy finns tillgänglig här: http://fandom.wikia.com/curseprivacy

Genom att lämna ditt samtycke medger du att Fandom kommer att vara den enda leverantören av Curse Media sidorna/tjänsterna från och med datumet för överföringen, och att du befriar Twitch och dennes koncernbolag från alla skyldigheter avseende Curse Media sidorna/tjänsterna. Ditt samtycke kommer inte att påverka din nuvarande relation med Twitch vad avser andra Twitch-tjänster. Till exempel, om du använder ditt Twitch-konto för att logga in på Curse Media sidorna/tjänsterna efter överföringen, kommer din användning av Twitch-kontot fortsatt vara reglerat av tjänstevillkoren för Twitch.

Vad händer om jag har en aktiv prenumeration eller aktiva köp på mitt användarkonto?

Om du inte samtycker till överföringen senast vid datumet för sammanslagningen kommer du att erhålla en återbetalning med det belopp som motsvarar de berörda tjänster som vi ännu inte har levererat till dig, och du kommer inte längre att ha tillgång till ditt användarkonto förrän du lämnat ditt samtycke. Icke-prenumerationsbaserade köp på Dungeons and Dragons Beyond (t.ex. spelböcker) kommer att vara tillgängliga via ditt användarkonto kort efter att du har lämnat ditt samtycke till överföringen av uppgifterna.

Vad kommer hända med mina inlägg och wiki-editeringar om jag inte lämnar mitt samtycke?

Om du inte lämnar ditt samtycke kommer alla kännetecken för dina publika inlägg och editeringar att raderas och ersättas med ["Borttagen användare"]. Om du återställer ditt användarkonto genom att förse oss med ditt samtycke inom den begränsade tidsperioden som beskrivs ovan, är det vår avsikt att återinföra kännetecknen och du kommer ha tillgång till din samling av inlägg/editeringar precis så som den var innan överföringen. Om du vill att ett specifikt inlägg ska tas bort, vänligen använd vårt databorttagningsformulär så hjälper vi dig gärna.

Vad händer med mina uppgifter ifall jag skapar ett nytt användarkonto?

För samtliga användarkonton som skapas efter datumet för detta meddelande kommer vi att överföra dina personuppgifter till Fandom med stöd av en annan laglig grund än samtycke.

Vilka websidor eller tjänster påverkas?

Alla Curse Media-sidor och tjänster kommer att påverkas, inklusive D&D Beyond, Gamepedia, Futhead, och Muthead. För en komplett lista över sidor/tjänster som påverkas, vänligen se nedan: Utöver detta upprätthåller Curse Media även arkiv över vissa avslutade sidor (t.ex. arenajunkies.com, azurilland.com) som en tjänst för användarna. Dessa arkiv kommer också att överföras.

CurseForge, Twitch-appen (tidigare Curse-app), och Union for Gamers kommer att förbli hos Twitch.

Berörda sidor och tjänster:

 • curse.com
 • D&D Beyond App
 • dndbeyond.com
 • diablofans.com
 • forums.zybez.net
 • futhead.com
 • www.gamepedia.com and associated apps
 • gwentdb.com
 • hearthpwn.com
 • innkeeper.com & Innkeeper App
 • Innkeeper Twitch Extension
 • minecraftforum.net
 • mmo-champion.com
 • wowdb.com
 • mtgsalvation.com
 • muthead.com and the Muthead app
 • nbalive.gg
 • playbook.gg
 • siliconera.com
 • strawpoll.me
 • Symthic.com
 • azurilland.com
 • arenajunkies.com
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Can't find the answer you're looking for? Submit a ticket!
Powered by Zendesk