Follow

Curse Media en Fandom bundelen hun krachten!

We zijn verheugd om aan te mogen kondigen dat Curse Media deel zal gaan uitmaken van het Fandom team.

Om ervoor te zorgen dat je Curse Media kunt blijven gebruiken na de transitie, moeten we je accountvoorwaarden en persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan jouw account overdragen aan Fandom. In verband met deze transactie, vragen we de toestemming van gebruikers die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte (EER) om hun persoonsgegevens en accountvoorwaarden aan Fandom over te dragen voor zover deze betrekking hebben op Curse Media. Indien je woonachtig bent in de EER en je toestemming wilt verlenen, bezoek dan je favoriete Curse Media site zoals D&D Beyond, Gamepedia, Futhead, or Muthead en volg de daar aangegeven instructies. Aanvullende informatie met betrekking tot de voorgestelde overdracht is hieronder beschikbaar.

Welke opties heb ik?

Omdat we je toestemming vragen voor het overdragen van je accountvoorwaarden en daarop betrekking hebbende persoonsgegevens, mag je kiezen om je toestemming te verlenen of te weigeren. Lees de details hieronder door over de effecten van beide keuzes. Indien je toestemming verleent en je deze keuze vóór de overdracht wenst terug te draaien, neem dan contact met ons op. Houd er rekening mee dat je geen toegang meer zult hebben tot je account op de Curse Media sites/diensten na de transitie, tenzij je toestemming verleent aan ons om je account en gegevens over te dragen.

Hoe zal dit mij beïnvloeden?

We werken hard om ervoor te zorgen dat eventuele effecten voor onze gebruikers minimaal zullen zijn. Als je ervoor kiest om je toestemming te verlenen voordat de Curse Media sites/diensten zijn overgedragen, zullen je accounts (en mogelijkheid om in te loggen via Twitch authenticatie) op de Curse Media sites/diensten blijven bestaan, en het is ons doel dat je geen onderbreking zult hebben in je toegang tot de Curse Media diensten en sites.

Indien je geen toestemming verleent vóór die tijd, zullen we je persoonsgegevens verwijderen van de sites/diensten die overgedragen worden, en tijdelijk een beveiligde kopie achterlaten bij Twitch. Dit betekent dat je geen toegang zult hebben tot de met een wachtwoord beveiligde gedeelten van de Curse Media sites/diensten totdat je ofwel (a) toestemming verleent om je persoonsgegevens over te dragen, of (b) een nieuw account aanmaakt.

Je zult een beperkte periode na de transitie van de Curse Media site/diensten naar Fandom de tijd hebben om toestemming aan Twitch te verlenen om je persoonsgegevens aan Fandom te verzenden, wat (wanneer compleet) je account in zijn geheel zal doen herleven. We zullen je meer details geven over dit proces naarmate het is afgerond. We raden je ten zeerste aan om je toestemming zo snel mogelijk te verlenen om te voorkomen dat er zich enige onderbreking voordoet van jouw gebruik van de Curse Media sites.

De wettelijke basis voor Twitch om jouw persoonsgegevens te bewaren nadat de transactie heeft plaatsgevonden is het gerechtvaardigde belang om gebruikers een langere bedenktijd te bieden of zij wel of niet de overdracht wensen van hun account aan Fandom. Nadat deze periode voorbij is zullen we niet langer in staat zijn om eventuele andere persoonsgegevens die verband houden met de overgedragen Curse sites en diensten over te dragen aan Fandom, en we zullen dergelijke gegevens verwijderen tenzij we van mening zijn dat we een wettelijke basis hebben om de verwerking daarvan voort te zetten.  

Wanneer je toestemming verleent voor deze overdracht, zullen we de zeggenschap over onze contractuele relatie met jou over de verlening van de Curse Media diensten en jouw persoonsgegevens die betrokken zijn overdragen aan Fandom, en Fandom zal de partij worden die bepaald op welke wijze jouw gegevens verwerkt worden. Als onderdeel van hun inzet voor de bescherming van persoonsgegevens, zal Fandom jouw gegevens die zijn overgedragen (bijvoorbeeld, jouw account informatie) in overeenstemming met de Twitch Privacy Policy behandelen. Fandom's Privacy Policy kun je hier vinden: http://fandom.wikia.com/curseprivacy

Door toestemming te verlenen, erken je dat Fandom de enige aanbieder van de Curse Media sites/diensten wordt vanaf de datum van de overdracht, en dat je Twitch en diens gelieerde ondernemingen vrijstelt van alle verplichtingen met betrekking tot het aanbieden van Curse Media sites/diensten. Het verlenen van toestemming heeft geen effect op jouw huidige relatie met Twitch in verband met andere Twitch Diensten. Bijvoorbeeld, indien je gebruik maakt van je Twitch account om in te loggen bij Curse Media sites/diensten na de overdracht, zal je gebruik van jouw Twitch account nog steeds onderhevig zijn aan de Twitch Servicevoorwaarden.

Wat als ik een actief abonnement of aankopen heb op mijn account?

Als je geen toestemming verleent voor de overdracht voor de transactiedatum, zul je een evenredige terugbetaling ontvangen voor alle betrokken abonnementsdiensten die we nog niet aan je hebben verleend, en het zal niet meer mogelijk zijn om toegang te krijgen tot je account totdat je toestemming verleent. Aankopen die geen verband houden met een abonnement op Dungeons and Dragons Beyond (bijv, sourcebooks) zullen beschikbaar zijn in je account kort nadat je toestemming hebt verleend voor de gegevensoverdracht.

Wat gebeurt er met mijn berichten en wiki bijdragen als ik geen toestemming geef?

Indien je geen toestemming verleent, zullen alle bijdragen aan jouw publieke berichten en aanpassingen verwijderd worden en vervangen worden met "[Verwijderde gebruiker]". Indien je jouw account hersteld door toestemming te verlenen binnen de periode zoals hierboven vermeldt, is het ons doel om die bijdrage te herplaatsen en je verzameling berichten/aanpassingen zullen weer zijn zoals deze waren voor de overdracht. Als je een specifiek bericht in zijn geheel verwijderd wilt hebben, gebruik dan ons gegevensverwijderingsformulier en we helpen je graag verder.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik een nieuw account aanmaak?

Voor alle accounts die aangemaakt worden na de datum van deze aankondiging zullen we je persoonsgegevens aan Fandom overdragen op grond van een andere wettelijke grondslag dan toestemming.

Welke websites of diensten zijn beïnvloed?

Alle Curse Media sites en diensten zullen betrokken zijn, inclusief D&D Beyond, Gamepedia, Futhead, en Muthead. Voor een volledige lijst met betrokken websites/diensten, zie hieronder. Daarnaast houdt Curse Media een archief bij van bepaalde end-of-life websites (bijv., arenajunkies.com, azurillaand.com) als een dienst voor de gemeenschap. Deze archieven zullen ook worden overgedragen.

CurseForge, de Twitch App (voorheen de Curse App),  en Union for Gamers zullen bij Twitch blijven.

Betrokken sites en diensten:

 • curse.com
 • D&D Beyond App
 • dndbeyond.com
 • diablofans.com
 • forums.zybez.net
 • futhead.com
 • www.gamepedia.com and associated apps
 • gwentdb.com
 • hearthpwn.com
 • innkeeper.com & Innkeeper App
 • Innkeeper Twitch Extension
 • minecraftforum.net
 • mmo-champion.com
 • wowdb.com
 • mtgsalvation.com
 • muthead.com and the Muthead app
 • nbalive.gg
 • playbook.gg
 • siliconera.com
 • strawpoll.me
 • symthic.com
 • azurilland.com
 • arenajunkies.com
Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Can't find the answer you're looking for? Submit a ticket!
Powered by Zendesk